پوست مصنوعی ساده

Intro

برای تمرین تکنیک تاتو از پوست مصنوعی استفاده می شود. برای تاتو صورت از پوست نازک و برای تاتو بدن از پوست با قطر بیشتر بمنظور پاره نشدن با سوزن استفاده می شود.

ویژگی های محصول:
بدون هیچ ماده سمی و هیچ صدمه ای به بدن انسان
مواد شبیه پوست انسان
ایده آل برای مبتدیان و کسانی که در این زمینه تجربه کسب می کنند
امکان افزایش مهارت ها بدون تمرین روی پوست واقعی
این پوست مصنوعی کار تاتو را برای شما راحت تر می کند

پوست مصنوعی ساده

پوست مصنوعی ساده