سوزن گان RL

25,000 تومان

Intro

سوزن های گرد سوزن هایی هستند که بصورت گرد حول شافت مرکزی براساس الگوهایی لحیم شده اند. از این سوزن های می توان برای خطوط و سایه ها استفاده کرد که به نحوه نزدیکی بهم و قرار گیری سوزن ها بستگی دارد. سوزن های خط زن RL بهم نزدیک هستند و برای کارهای تکنیکی، خطوط کوچک و جزئیات بکار می روند. ممکن است در بازار مدل هایی از این سوزن را ببینید که سوزن ها کمی از هم دورتر باشند که برای تاتوهای با خطوط ضخیم، طراحی های پررنگ مثل سبک های ژاپنی بکار روند. سوزن های سایه زن RS برای همه اهداف پرکردن رنگی تاتو و سایه گذاری بکار می روند.

سوزن های گرد به دو نوع RL (گرد خط زن) و RS (گرد سایه زن) تقسیم می شوند که می توانید این علامت را بهمراه عدد تعداد سوزن روی بسته بندی کالا ببینید (مثل 9RL). این عدد نشان دهنده تعداد سوزن بکار رفته در پیکربندی محصول است (یعنی 9RL به معنی سوزن گرد خط زن با 9 سوزن می باشد). برای شروع کار پیشنهاد می شود جهت پر کردن و سایه گذاری نواحی کوچک از سایزهای 3، 5، 7 و 9 سوزن RS استفاده کنید.

تعداد

سوزن های گرد سوزن هایی هستند که بصورت گرد حول شافت مرکزی براساس الگوهایی لحیم شده اند. از این سوزن های می توان برای خطوط و سایه ها استفاده کرد که به نحوه نزدیکی بهم و قرار گیری سوزن ها بستگی دارد. سوزن های خط زن RL بهم نزدیک هستند و برای کارهای تکنیکی، خطوط کوچک و جزئیات بکار می روند. ممکن است در بازار مدل هایی از این سوزن را ببینید که سوزن ها کمی از هم دورتر باشند که برای تاتوهای با خطوط ضخیم، طراحی های پررنگ مثل سبک های ژاپنی بکار روند. سوزن های سایه زن RS برای همه اهداف پرکردن رنگی تاتو و سایه گذاری بکار می روند.

سوزن های گرد به دو نوع RL (گرد خط زن) و RS (گرد سایه زن) تقسیم می شوند که می توانید این علامت را بهمراه عدد تعداد سوزن روی بسته بندی کالا ببینید (مثل 9RL). این عدد نشان دهنده تعداد سوزن بکار رفته در پیکربندی محصول است (یعنی 9RL به معنی سوزن گرد خط زن با 9 سوزن می باشد). برای شروع کار پیشنهاد می شود جهت پر کردن و سایه گذاری نواحی کوچک از سایزهای 3، 5، 7 و 9 سوزن RS استفاده کنید.

سوزن گان RL

سوزن گان RL