محلول بی حسی و تثبیت رنگ تاتو مستور | Mastor Permanent Makeup Color Auxiliary Liquid 30ml

Intro

این محصول به رنگ آرایش دائم کمک می کند و مانع محو شدن رنگ تاتو می شود.

نحوه استفاده: بطور مساوی 1 یا 2 بار (بمدت 10 تا 20 دقیقه) به پوست تمیز زده می شود. بهتر است سطح را با پوشش پلاستیکی بپوشانید.

30 میلی لیتر

مورد تایید FDA

دسته بندی: ,

این محصول به رنگ آرایش دائم کمک می کند و مانع محو شدن رنگ تاتو می شود.

نحوه استفاده: بطور مساوی 1 یا 2 بار (بمدت 10 تا 20 دقیقه) به پوست تمیز زده می شود. بهتر است سطح را با پوشش پلاستیکی بپوشانید.

30 میلی لیتر

مورد تایید FDA

محلول بی حسی و تثبیت رنگ تاتو مستور | Mastor Permanent Makeup Color Auxiliary Liquid 30ml

محلول بی حسی و تثبیت رنگ تاتو مستور | Mastor Permanent Makeup Color Auxiliary Liquid 30ml