پوست مصنوعی صورت (3 بعدی)

Intro

ساخته شده از مواد لاستیکی انعطاف پذیر، بادوام و قابل استفاده دوباره
راحتی استفاده – پوست مصنوعی تمرینی شبیه پوست انسان می باشد
سه بعدی و برای آموزشگاه ها، حرفه ای ها و مبتدیان جهت تمرین میکاب مورد استفاده قرار می گیرد
می توان تکنیک های مختلف از طراحی تا سایه زنی را روی آن تمرین نمود
پوست تمرینی صورت 3 بعدی را برای هر سطح مهارت از آرایش دائم می توان استفاده نمود

ساخته شده از مواد لاستیکی انعطاف پذیر، بادوام و قابل استفاده دوباره
راحتی استفاده – پوست مصنوعی تمرینی شبیه پوست انسان می باشد
سه بعدی و برای آموزشگاه ها، حرفه ای ها و مبتدیان جهت تمرین میکاب مورد استفاده قرار می گیرد
می توان تکنیک های مختلف از طراحی تا سایه زنی را روی آن تمرین نمود
پوست تمرینی صورت 3 بعدی را برای هر سطح مهارت از آرایش دائم می توان استفاده نمود

پوست مصنوعی صورت (3 بعدی)

پوست مصنوعی صورت (3 بعدی)