رنگ تاتو ورد فیمس مشکی

420,000 تومان 380,000 تومان

Intro

رنگ تاتو ورد فیمس، شرکت World Famous تمرکز خود را بر ارائه رنگ تاتویی ویژه قرارداده که بطور باور نکردنی جریان و با سرعت التیام می یابد. فرمول اختصاصی این شرکت به رنگ این امکان را می دهد که بدون نیاز به افزودنی خیس باقی بماند که باعث صرفه جویی اقتصادی و زمانی تاتوکار می شود. طیف رنگ های تاتو شرکت World Famous در بطری های انعطاف پذیر کریستالی به همراه درپوش پیچی و لیبل بسته بندی شده است. برای همین است که هزاران تاتوکار درباره مرکب های وردفیمس صحبت می کنند. این مرکب ها در بطری هایی با وزن های 1، 2 و 4 انسی موجود می باشد.

مرکب ورد فیمس نتیجه 50 سال تجربه و کار در صنعت تتو است که به ثمر نشست. این محصول با انقلابی جدید برخی مسائل را برای تاتوکاران تغییر داد. با ایجاد فرمولی اختصاصی که بر بهترین فرمول مرکب ها بهمراه مواد جامد، ویسکوزیته هر رنگ تاکید دارد.

رنگ تاتو ورد فیمس دارای فرمول اختصاصی شامل؛ رنگ تاتویی با بالاترین کیفیت بهمراه بیشترین ویسکوزیته جامد در بین رنگ های موجود در بازار است. این رنگ ها حاوی بیشترین مقدار پیگمنت بمنظور تضمین تصاویر غنی و درخشان است که یکنواخت بوده براحتی جریان و درمان می شود.
رنگ های ورد فیمس بخاطر کیفیت و ایمنی شان مورد تایید و استفاده هنرمندان سراسر جهان است. این رنگ ها طبق قوانین AP2008 اروپا تولید، با اشعه گاما استریل و سازگار با محیط زیست است. همچنین این رنگ ها مورد تایید CTL هستند.
30 میلی لیتر

تعداد

رنگ تاتو ورد فیمس، شرکت World Famous تمرکز خود را بر ارائه رنگ تاتویی ویژه قرارداده که بطور باور نکردنی جریان و با سرعت التیام می یابد. فرمول اختصاصی این شرکت به رنگ این امکان را می دهد که بدون نیاز به افزودنی خیس باقی بماند که باعث صرفه جویی اقتصادی و زمانی تاتوکار می شود. طیف رنگ های تاتو شرکت World Famous در بطری های انعطاف پذیر کریستالی به همراه درپوش پیچی و لیبل بسته بندی شده است. برای همین است که هزاران تاتوکار درباره مرکب های وردفیمس صحبت می کنند. این مرکب ها در بطری هایی با وزن های 1، 2 و 4 انسی موجود می باشد.

مرکب ورد فیمس نتیجه 50 سال تجربه و کار در صنعت تتو است که به ثمر نشست. این محصول با انقلابی جدید برخی مسائل را برای تاتوکاران تغییر داد. با ایجاد فرمولی اختصاصی که بر بهترین فرمول مرکب ها بهمراه مواد جامد، ویسکوزیته هر رنگ تاکید دارد.

رنگ تاتو ورد فیمس دارای فرمول اختصاصی شامل؛ رنگ تاتویی با بالاترین کیفیت بهمراه بیشترین ویسکوزیته جامد در بین رنگ های موجود در بازار است. این رنگ ها حاوی بیشترین مقدار پیگمنت بمنظور تضمین تصاویر غنی و درخشان است که یکنواخت بوده براحتی جریان و درمان می شود.
رنگ های ورد فیمس بخاطر کیفیت و ایمنی شان مورد تایید و استفاده هنرمندان سراسر جهان است. این رنگ ها طبق قوانین AP2008 اروپا تولید، با اشعه گاما استریل و سازگار با محیط زیست است. همچنین این رنگ ها مورد تایید CTL هستند.
30 میلی لیتر

رنگ تاتو ورد فیمس مشکی

رنگ تاتو ورد فیمس مشکی