هر آنچه می بایست درمورد میکروبلیدینگ بدانید (دانلود فایل)

350,000 تومان 290,000 تومان

Intro

کتاب هر آنچه می بایست درمورد میکروبیلدینگ بدانید، کتابی کامل و منطبق بر آخرین تکنولوژی آرایش دائم میکروبیلدینگ می باشد. این کتاب بصورت عمقی میکروبیلدینگ را در سر فصل‌های مختلف (نحوه استفاده از سوزن ها، کرم های بی حسی، پیگمنت پوستی و رنگ شناسی، اندازه گیری ابرو و …) توضیح‌داده است.

کتاب هر آنچه می‌بایست در مورد میکروبیلدینگ بدانید بصورت واضح و مرحله به مرحله میکروبیلدینگ را توضیح داده و مرجع آموزشی کاملی برای آموزش هنر آموزان محترم می‌باشد.

این محصول بصورت دانلودی می باشد.

تعداد
دسته بندی: ,

کتاب هر آنچه می بایست درمورد میکروبیلدینگ بدانید ، کتابی کامل و منطبق بر آخرین تکنولوژی آرایش دائم میکروبیلدینگ می‌باشد. این کتاب بصورت عمقی میکروبیلدینگ را در سر فصل‌های مختلف(نحوه استفاده از سوزن‌ها، کرم های بی‌حسی، پیگمنت پوستی و رنگ شناسی، اندازه گیری ابرو و …) توضیح داده ‌است.

کتاب هر آنچه می بایست در مورد میکروبیلدینگ بدانید بصورت واضح و مرحله به مرحله میکروبیلدینگ را توضیح داده و مرجع آموزشی کاملی برای آموزش هنر آموزان محترم می‌باشد.

کتاب با توضیح اینکه میکروبیلدینگ چیست آغاز شده و این هنر از تاتوی سنتی تا تاتوی آرایش دائم میکروبیلدینگ و نحوه طراحی موهای ابرو توسط دست، پیش بینی نتایج و انواع ابروها را توضیح میدهد. مشاوره با مشتری، درک صحیح تن پوستی هر فرد، شکل صورت افراد، رنگ آمیزی و طراحی قبل از میکروبیلدینگ از جمله عواملی است که خواننده کتاب آن را بصورت علمی فرا خواهد گرفت. مراقبت های درمانی قبل و بعد عمل میکروبیلدینگ توسط مشتری، پوست شناسی، روش های جلوگیری از عفونت، اهمیت نگهداری ومراقبت ابرو بمنظور ماندگاری بیشتر، استریل و ضدعفونی تجهیزات و سالن، انواع محصولات (رنگ ها، بی حسی ها و …) موجود در بازار در این کتاب به چالش و بحث کشیده‌شده‌است.

هر آنچه می بایست درمورد میکروبلیدینگ بدانید (دانلود فایل)

هر آنچه می بایست درمورد میکروبلیدینگ بدانید (دانلود فایل)