سوزن کارتریج مخصوص تاتو بدن M (برند دراگون)

Intro

ایده آل برای طراح کلی و نازک

سوزن های کارتریج مسترتاتو منطبق بر همه دستگاه ها و گریپ ها استاندارد است.

ممبران ایمن در داخل سیستم کارتریج ها که مانع عبور رنگ به تیوب می شود.

شکل و ساختار سوزن طوری است که رنگ بهتر جریان می یابد.

سوزن ها دقیقا فیت می شوند و با حداقل آسیب رسانی

دهانه بسته نوک این کارتریج ها، آنها را پایدارتر و هر لحظه رنگ بیشتری را می گیرد.

این کارتریج ها دارای مکانیسم لاستیکی است که کشش ایده آلی را برای انجام تاتوی بهتر را فراهم می آورد. ضخامت نوار لاستیکی داخلی با توجه به هر نوع سوزن متفاوت است. در ساخت این نوع سوزن از بهترن مواد با بهترین کیفیت استفاده شده است. تمامی کارتریج ها یکبار مصرف بوده و در بسته بندی استریل جداگانه ای ارائه می گردد.

سوزن کارتریج مخصوص تاتو بدن M (برند دراگون)

سوزن کارتریج مخصوص تاتو بدن M (برند دراگون)