دستگاه پن روتاری نیو راکت

Intro

طراحی یک تیکه بهمراه کنترل کامل پارامترها که تاتو آرتیست را قادر به خلق تاتوهای مورد نظر می کند.

طراحی ارگونومیک و سبک که کارایی و جابجایی دستگاه را راحت کرده است.

سیستم ایمنی دستگاه امکان قفل کردن تنظیمات عمق سوزن را فراهم کرده است.

قابل تنظیم و مطابق با همه سوزن ها

تقریبا سازگار با اکثر ترانس ها مطابق همه نیازهای تاتو

دستگاه با ولتاژ 4 تا 9.5 ولت کار می کند.

گریپ دستگاه قابل اتوکلاو است.

طراحی یک تیکه بهمراه کنترل کامل پارامترها که تاتو آرتیست را قادر به خلق تاتوهای مورد نظر می کند.

طراحی ارگونومیک و سبک که کارایی و جابجایی دستگاه را راحت کرده است.

سیستم ایمنی دستگاه امکان قفل کردن تنظیمات عمق سوزن را فراهم کرده است.

قابل تنظیم و مطابق با همه سوزن ها

تقریبا سازگار با اکثر ترانس ها مطابق همه نیازهای تاتو

دستگاه با ولتاژ 4 تا 9.5 ولت کار می کند.

گریپ دستگاه قابل اتوکلاو است.

دستگاه پن روتاری نیو راکت

دستگاه پن روتاری نیو راکت