دستگاه روتاری پن ABEL

2,050,000 تومان 1,850,000 تومان

Intro

مورد استفاده برای سایه و خط

سرعت یکنواخت

دارای کابل RCA

مناسب برای همه اعمال آرایش دائم

صدا و لرزش کم

ظاهری ارگونومیک

تعداد

مورد استفاده برای سایه و خط

سرعت یکنواخت

دارای کابل RCA

مناسب برای همه اعمال آرایش دائم

صدا و لرزش کم

ظاهری ارگونومیک

دستگاه روتاری پن ABEL

دستگاه روتاری پن ABEL